4077 SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULAR
1. Tüketiciler ve satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil ileri sürebilecek kararı almak üzere İlçe Hakem Heyeti oluşturulmuştur.
2. Başvurular tüketicinin ikametgah adresinin bulunduğu ilçe kaymakamlıklarına yapılır.
3. Kapıdan satışlarda ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

GEREKLİ BELGELER
Kredi Kartı Üyelik Aidatı Başvuruları İçin
1.Tüketici başvuru matbu dilekçesi 2 adet.
2.On yıla kadar kredi kartı üyelik aidatının kesildiği aya ait ekstre dökümleri 2'şer adet.
3.Kimlik fotokopisi 1 adet.
4.Yarım kapaklı dosya 1 adet.
 
Ayıplı Mal Başvuruları İçin
1.Tüketici başvuru matbu dilekçesi3 adet.
2.Fatura sureti 3 adet.
3.Kimlik fotokopisi 1 adet.
4.Yarım kapaklı dosya 1 adet.
 
"TüketiciHakem HeyetineBaşvuruİçin Matbu Dilekçe"
 
AÇIKLAMALAR
1. Başvurular, en geç üç ay içerisinde hakem heyeti tarafından karara bağlanır.
2. Kararlar alındığı tarihten itibaren5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
 
BAŞVURU YERİ:
Tüketici SorunlarıHakem Heyeti
Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 113/3, Hükümet Konağı, Selçuk, İzmir, Türkiye
Telefon: (0232) 892 6366 Faks Numarası: (0232) 892 6408