Kurban Komisyon Toplantısı Yapıldı

2017 Yılı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısı Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakamımızın yanı sıra, Selçuk Belediye Temsilcileri, İlçe Müftü Vekili Şaban Sadan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Acargil, Büyükşehir Mezbaha sorumlusu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda bu yıl Kurban ile ilgili çeşitli kararlar alındı. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda alınan kararlar şunlardır:

1- Kurban satışlarının İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi. No:15’deki bulunan arsada yapılmasına ve gerekli tedbirlerin Belediyemiz tarafından alınmasına,

2- Kurban satış yerinde bulunan Kurban satış stantlarının Selçuk Belediyesince düzenlenmesine ve Kurbanlık satışı yapan üreticilerin satış yerlerinin numaralandırılarak tanıtım kartları takılmasına;

3- İlçemiz Kurban Pazarına belgesiz, küpesiz, sağlık durumu iyi olmayan, gebe, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), küçükbaş hayvanlarda keçilerin 1 yaşını, koyunların ise en az 6 ayını doldurmamış olup, kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların girişinin önlenmesi konusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

4- Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde, satış için getirilen kurbanlıkların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/Hayvan Pasaportu/Nakil Belgesinin olması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olması, büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş (kapak atmış), küçükbaş hayvanlarda keçilerin 1 yaşını, koyunların ise en az 6 ayını doldurmuş ve gösterişli olması, kurban edilmesi dinen sakıncalı olan hayvanların satışının engellenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların satışının önlenmesi hususlarıyla ilgili olarak, satıcı hayvan sahipleri/çadır sahiplerinden Ek-4 Kurban Satış Yeri Taahhütnamesinin alınarak kayıt altında tutulmasına,

5- Kurban Kesim yeri olarak; İsabey Mahallesi Kalearkası Mevkiinde bulunan İlçe Mezbahası ile Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi No:22’de bulunan Sebze Halinin Kurban Kesim Yeri olarak tespit edilmesine,

6- Vatandaşların kurban kesim sıralarını, Mezbahada Arefe gününden itibaren, diğer kesim yerlerinde ise kurban kesim bedelini görevli personele ödedikleri esnada kesim sırası verilmesine,

7- Kurban Kesim Yerlerinde, kurbanını görevli kasaba kestirmek isteyenlerin ödeyecekleri ücretlerin, İ.B.B.B. Selçuk Yerel Hizmetler Başkanlığının belirlediği; küçükbaş için 70 TL büyükbaş için kesim ve dört parçaya bölünmesi durumunda 240 TL olan ücret tarifesi üzerinden uygulanmasına, kesim ücretinin kesim yerinde kasaplara ödenmesine,

8- Kurban satış ve kesim yerlerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, trafik yoğunluğunun önlenmesi, halkın huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri ve görevlendirilen personele

yardımcı olmak amacıyla bayram günlerinde sorumluluk alanlarına göre Belediye Zabıtası, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına;

9- Kurban kesiminin dini esaslara uygun olarak yapılabilmesi ve kurbanlık hayvanların eziyet verilmeyecek şekilde kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında İlçe Müftülüğünün, bütün din görevlilerinin vatandaşlara yardımcı olmaları için bilgilendirmesine,

10- 17/08/2017 tarihinden önce kurban pazarına hayvan getirilmemesi, getirmek isteyenlerin zabıta tarafından engellenmesine,

11- Dışarıdan gelen hayvan satıcılarına engel olan veya olmak isteyenlere karşı tedbir alınması için Belediye Zabıta Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğünün bilgilendirilmesine

12- Sağlıksız, Veteriner Sağlık Raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olmayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmamış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olmayan hayvanlar ile gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin Belediye Zabıta Amirliği, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile Veterinerler tarafından takip edilerek önlenmesine ve işlem yapılmasına,

13- 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen “ Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/Hayvan Pasaportu/Nakil Belgesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanların öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.” hükmü gereği; kurban bayramına kadar olan bir aylık süre zarfında din görevlileri tarafından vaaz ve hutbelerde vatandaşlarımıza duyurulmasına,

14- İlçe Hıfzıssıhha kararına ve sağlık şartlarına uygun olarak mezbaha ve kurban kesim yerleri dışında özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlere çevre kirliliğine sebebiyet vermemek şartıyla izin verilmesine, park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık veya kurban kesmek için uygun olmayan yerlerde kurban kesenlere engel olunmasına; aksi hareket edenler hakkında Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerince cezai işlem uygulanacağı hususlarının duyurulmasına,

15- Komisyonumuzca belirlenen kesim yerleri dışında kurbanlarını kesen vatandaşların, sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarını, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerini en kısa sürede İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmelerine, İlçemize bağlı uzak mahallelerde kesilen kurbanlıkların pasaport ve küpelerinin, kurban sahipleri tarafından mahalle muhtarı yada cami imam-hatibine teslim edilmesine,

16- İnsan sağlığının ve çevre temizliğinin korunması için, kesim sonrası oluşacak atıkların Belediye temizlik ekipleri tarafından en kısa zamanda kaldırılmasına ve halkımızın oluşması muhtemel kokudan rahatsız olmaması için, kurban atıklarının bertaraf edilmesi hususunda gerekli tedbirlerin Belediyemiz tarafından alınmasına,

17- Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için İlçe genelinde Belediye Zabıta Müdürlüğünce, ayrıca, İlçe Merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce, jandarma bölgesinde ise İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

18- Asayişin ve denetimlerin zabıta, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından 24 saat görev esasına göre yapılması ve yeterli personel görevlendirmesine,

19- Kurban satış ve kesim hizmeti veren hayvan çiftliği sahiplerinin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat ederek izin almalarının sağlanmasına,

20- Kurban pazarının açık bulunduğu süre içinde pazar yerine giriş ve çıkış kontrollerinin zabıta marifetiyle sağlanması ve görevlendirmenin Belediyemizce 24 saat görev esasına göre planlanması;

21- Kesim sırası verilirken, Bayram namazı vaktinin dikkate alınması, bu amaçla bayram namazı vaktinin duyurusunun mezbahaya asılmasına, bayram namazından önce kesinlikle kurban kesimine başlanılmamasına,

22- Her kurumun kendi sorumluluk alanı ile ilgili görevleri yürütmek üzere yeterli eleman görevlendirmesine,

23- Bu konularda bilgi almak isteyen yada olumsuzluk yaşayan vatandaşların Belediye Zabıta Müdürlüğünün 153 yada 892 69 25 no’lu telefonlarına müracaat etmesine,

24- Alınan kararların İlçemizdeki ilgili kurumlara yazı ile bildirilmesine, ayrıca Kaymakamlık internet sitesinden, Belediye hoparlöründen, yerel gazetelerden ve camilerde yapılacak vaazlarda halkımıza duyurulmasına,

Oy birliğiyle karar verildi.