Hayat boyu öğrenmede iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, hayat boyu etkinliklerini birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek verimliliğin arttırılmasını sağlamak amacıyla Kaymakamımız Sayın Ekrem İnci başkanlığında Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü  Cezayir Bilekli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Kılıç, Selçuk Belediyesi kültür bölümü çalışanları, Ticaret odası çalışanları, Muhtarların ve sivil toplum kuruluş üyelerinin katılımı ile Şehabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda Halk Eğitim Müdürü Mustafa Güzel, Halk eğitim binasının fiziki şartlarını, açık olan atölyelerini, kursiyer sayılarını, devam eden kursları, "okullar hayat oluyor" projesi ile örgün eğitim kurumları tarafından birlikte yürütülen kursları ve kurs öğretmen sayılarını ile bilgilendirme yaptı. Açılması talep edilen farklı dillerde kurslar için eğitim verecek kurs öğretmeni bulma zorluğu yaşadıklarını, bu sorunun giderildiğinde ilçemizde Kore´den gelenlerin sayısının fazla olması nedeniyle Kore dil eğitimi ve diğer dil eğitimi veren kurslarında açılacağını dile getirdi.
          Kaymakamımız Sayın Ekrem İnci, Selçuk´un özellikle turizm ve tarım alanında gelişmiş bir ilçe olması nedeniyle burada arıcılık konusunda da teşviklerin sağlanmasını, İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordinasyon ve çalışmaların yapılmasını, Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan etkinliklerle farkındalık yaratılmasını, açık öğretime kayıt yapan öğrencilerin rehber öğretmenler tarafından takibinin sağlanmasını, geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların tüm okullarımızda yaygınlaştırılmasını, okur-yazar oranını arttırabilmek için ve kurslara teşvik edebilmek adına ödül verilmesini ve bu konularda yapılan çalışmaların basın ve medya üzerinden de duyurularak, yapılan  çalışmaların verimliliklerinin  ilçemiz adına artacağını ve çalışmaların kendisi tarafından bizzat takip edildiğini ve ilçemizde güzel çalışmaların olduğunu ve bu verimlilikle ilde örnek bir ilçe halinde olacağımız dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.