İlçemiz Turizm imkanlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakınlık uyandırılması, nitelikli tesislerin kurulması, tanıtılması, yöremizdeki tarihi ve turistik değerlerin korunması, tanıtılması, turislerin tam bir güvenlik ve kolaylık içinde ulaşım, konaklama, yeme-içme ve eğlence gereksinmeleri ile turist yoğunluğu bulunan yörelerde temizlik ve düzenin temin edilmesi amacıyla, gerekli tedbirlerin görüşülmesi, ilçemiz halkını turizimden daha çok pay almasının sağlanabilmesi için kamu ve özel kurum

ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Selçuk İMKB Otelcilik ve Turizim Meslek Lisesi Toplantı salonunda turizm toplantısı yapıldı.

               
       İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER