Başkan Ekrem İNCİ   Kaymakam 
Üye M.Veysel BADEM İlçe Yazı İşleri Müdürü
Üye Cezayir BİLEKLİ İlçe Milli Eğitim Müdürü
 Üye Dr. İsmail YALÇIN İlçe Sağlık Müdürü
Üye Nevzat ÇOBAN  İlçe Mal Müdürü