Başkan Ayhan BOYACI    Kaymakam 
Üye M.Veysel BADEM İlçe Yazı İşleri Müdürü
Üye M.Ender KARABULUT İlçe Milli Eğitim Müdürü
 Üye Dr. Zilhice TURAN İlçe Sağlık Müdürü
Üye Nevzat ÇOBAN  İlçe Mal Müdürü
 
               
       İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER